Centraal Amivedi meldpunt

Centraal Amivedi meldpunt overleden huisdieren

Ieder jaar raken er huisdieren vermist die nooit worden teruggevonden. Een groot deel van deze dieren is vermoedelijk overleden, maar de betreffende eigenaar krijgt hierover nooit zekerheid. Stichting Amivedi, de landelijke registratiedienst voor vermiste en gevonden huisdieren, wil hier iets aan doen.

Helaas zijn niet alle huisdieren gechipt en ook worden ze niet allemaal levend gevonden. Veel huisdieren worden dood gevonden in openbare ruimten zoals wegen, plantsoenen enzovoorts. Deze dieren worden nauwelijks ergens gemeld door de instanties die deze dieren (laten) ruimen. Dit betekent vaak dat de eigenaar van een overleden huisdier nooit te weten komt wat er met zijn of haar huisdier is gebeurd, ook al is het dier gechipt.

Centraal Amivedi Meldpunt Overleden Huisdieren (CAMOH) – speciaal voor instanties

Amivedi heeft instanties (gemeenten, provincies, waterschappen, Prorail, Rijkswaterstaat, etc.) opgeroepen om de gevonden overleden huisdieren in hun werkgebied te gaan melden bij Amivedi. Hier is een speciaal meldpunt voor opgericht: het Centraal Amivedi Meldpunt Overleden Huisdieren (CAMOH). Dit meldpunt is per 1 oktober 2020 operationeel. CAMOH helpt bij de registratie van gevonden overleden huisdieren door instanties. Het doel is om:

meer informatie te krijgen over een overleden huisdier (foto/beschrijving, vindplaats etc.);
de registratie van het overleden huisdier bij Amivedi voor instanties makkelijker te maken en te bevorderen.
Via een speciaal ontworpen formulier kunnen organisaties snel en eenvoudig melding maken van een gevonden overleden huisdier.