Algemene chirurgie

  • Chirurgie
  • Anesthesie
  • Pre-anesthetisch onderzoek
  • Bewaking

Chirurgie

Chirurgie

De meeste chirurgische ingrepen kunnen in onze kliniek plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan: sterilisatie en castratie hond, kat, konijn, operaties van tumoren, oogoperaties, darmoperaties, blaasstenen verwijderen etc. Voor sommige operaties verwijzen wij uw huisdier door naar een specialist.

Na de operatie krijgt u uw dier weer goed wakker mee naar huis met duidelijke instructies voor nazorg.

Na de meeste ingrepen vindt een aantal dagen later een controle plaats, om te beoordelen of het herstel naar wens verloopt.

Voor het maken van een afspraak voor een operatie kunt u dagelijks tussen 8.30 en 18.00 uur terecht bij onze balie-assistente. Daar kunt u tevens een schatting aanvragen van de te verwachten kosten. Na het maken van de afspraak sturen wij u afspraak bevestigingsformulier. Hierin staat precies aangegeven wat er op de dag van de ingreep moet gebeuren.

Tevens wordt op dit formulier uitleg gegeven over het pre-anaesthetisch onderzoek.

Anesthesie

Anesthesie

Anesthesie wordt ook wel narcose genoemd, algehele verdoving of “in slaap brengen”. Dit bestaat uit drie onderdelen, slapen, pijnstilling en spierontspanning. Daarvoor maken we gebruik van een combinatie van middelen om een goede balans te krijgen om de ingreep veilig en pijnloos uit te voeren.

Net als in de geneeskunde voor mensen, zijn de anesthesie middelen in de diergeneeskunde zeer veilig. De risico’s van anesthesie bij een gezond dier zijn dan ook niet zo groot. Als een dier echter niet helemaal gezond is, kunnen er complicaties optreden tijdens of na de anesthesie. Om het risico op complicaties minimaal te houden is het noodzakelijk om de gezondheidstoestand van uw huisdier vooraf grondig te onderzoeken.

Indien nodig raden wij een pre-anesthetisch bloedonderzoek aan. Meer informatie hierover vindt u hier.

Na de narcose volgt nog het uitslapen. Ook dit wordt uiteraard zorgvuldig in de gaten gehouden. Regelmatig wordt de lichaamstemperatuur opgenomen en worden de reflexen gecontroleerd.

Pre-anesthetisch onderzoek

Pre-anesthetisch onderzoek

Voorafgaande aan de anesthesie doet de dierenarts een lichamelijk onderzoek en bekijkt de ziektegeschiedenis van uw dier. Dit geeft ons veel informatie over de gezondheid van uw huisdier.

Net als in de geneeskunde voor mensen, zijn de anesthesie middelen in de diergeneeskunde zeer veilig. De risico’s van anesthesie bij een gezond dier zijn dan ook niet zo groot. Als een dier echter niet helemaal gezond is, kunnen er complicaties optreden tijdens of na de anesthesie. Om het risico op complicaties minimaal te houden is het noodzakelijk om de gezondheidstoestand van uw huisdier vooraf grondig te onderzoeken.

Indien nodig raden wij u een bloedonderzoek aan voorafgaande aan de anesthesie

Zoals gezegd, als een dier gezond lijkt te zijn bij lichamelijk onderzoek en ook de ziektegeschiedenis laat geen bijzonderheden zien, verloopt een anesthesie meestal zonder problemen. In tegenstelling tot een mens, kan een huisdier niet vertellen dat hij of zij zich “niet zo goed” voelt. Bovendien hebben dieren het instinct om zichzelf te beschermen, dus kunnen gezonder lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Daarom kan een gezonde indruk, zelfs bij het lichamelijk onderzoek, misleidend zijn, ook voor de dierenarts. Sommige dieren verliezen bij voorbeeld tot 75% van hun nierfunctie voordat ze duidelijk ziek worden.

Goed functionerende nieren en lever zijn echter cruciaal voor een normaal verloop van de anesthesie en de recovery. Daarom is het zo belangrijk dat er aanvullende informatie wordt verkregen d.m.v. aanvullend bloedonderzoek, voordat we van start gaan met anesthesie. Als alle waarden van het bloedonderzoek normaal zijn, kunnen we met vertrouwen beginnen met de anesthesie. We weten dan immers dat de kans op complicaties minimaal is.

Als er wel afwijkende waarden worden gevonden kunnen we kiezen voor een aangepaste anesthesie (bv. een ander middel gebruiken of extra maatregelen treffen). In sommige gevallen is het zelfs beter de operatie uit te stellen en eerst met een behandeling te beginnen voor de gevonden afwijkingen.

Geen enkele operatie is 100% veilig, maar door uw huisdier vooraf gronding te onderzoeken kunnen we de risico’s minimaal houden. Dat is een geruststellende gedachte!

Bewaking

Bewaking

Tijdens de operatie is het bewaken van vitale lichaamsfuncties van groot belang.

Tijdens de ingreep wordt het dier aangesloten op bewakingsapparatuur die de hart- en ademhalingsfrequentie bijhoudt en tevens de gehaltes van diverse gassen in de in- en uitademingslucht aangeeft. Bij afwijkingen waarschuwt het apparaat met een alarm. De operatieassistente controleert regelmatig de temperatuur en de reflexen van de patiënt tijdens de ingreep. Op deze wijze is de ingreep en de narcose voor uw huisdier een veilig en gecontroleerd proces. Ook het in slaap vallen en ontwaken wordt door ons nauwlettend gemonitord.

Terug naar wat wij doen
Terug naar boven